advertica-default-slider-image

 

Mittetulundusühing Ülenurme on Eestis registreeritud ja vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev eraõiguslik kasumit mittetaotlev organisatsioon.

Ühingu eesmärgiks on aidata kaasa koduvalla kultuuri ja tervisespordi edendamisele, elukeskkonna arendamisele, loomekeskuste loomisele, tehnilise infrastruktuuri parendamisele ning kõikidele huvigruppidele eakohase arendava tegevuse võimaldamisele. Kohaliku elu edendamine läbi ühistegevuse aktiveerimise, nagu seltsielu, mänguväljakud jne. Oma eesmärkide saavutamiseks teostab ühing muuhulgas järgmisi tegevusi: toetab, kavandab ja viib ellu piirkondlikke arenguprojekte; organiseerib nõupidamisi, konverentse, külapäevi; korraldab sportlik- kultuurilisi üritusi; aitab kaasa valla arengukava elluviimisele.

Astu liikmeks!

MTÜ Ülenurme liikmeks saavad astuda kõik asjast huvitatud inimesed lihtkirjaliku avalduse alusel, mis tuleb saata emailile mty@ylenurme.eu ja tasuda liikmemaks 25.- EUR aastas MTÜ Ülenurme arveldusarvele EE241010220240982224 SEB pangas. Liikmemaksuga toetate MTÜ tegevuste elluviimist.

Tegemised

  • client-logo
  • client-logo
  • client-logo
  • client-logo
  • client-logo