advertica-default-slider-image

UUDISED

RM-KYSK_logo_reg_2015

Ühe Euro Klubi – koolitused mais

Mai 2016
5. mai 2016 18:00 Arutelu teemal „Tõrvandi parkmets: olevik- tulevik- arenguvõimalused“ Klubi viib läbi: Jana Morozov
10. mai 2016 10:00 Raamatuklubil külas Mikk Sarv. Korraldab Liivi Paumets
21. mai 2016 11:00 Rulapäev Tartu skatehallis või Tähtvere skatepargis. Juhendavad Robin Õige ja Robin Kiisholts. 

Loe edasi…

 

Mittetulundusühing Ülenurme on Eestis registreeritud ja vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev eraõiguslik kasumit mittetaotlev organisatsioon.

Ühingu eesmärgiks on aidata kaasa koduvalla kultuuri ja tervisespordi edendamisele, elukeskkonna arendamisele, loomekeskuste loomisele, tehnilise infrastruktuuri parendamisele ning kõikidele huvigruppidele eakohase arendava tegevuse võimaldamisele. Kohaliku elu edendamine läbi ühistegevuse aktiveerimise, nagu seltsielu, mänguväljakud jne. Oma eesmärkide saavutamiseks teostab ühing muuhulgas järgmisi tegevusi: toetab, kavandab ja viib ellu piirkondlikke arenguprojekte; organiseerib nõupidamisi, konverentse, külapäevi; korraldab sportlik- kultuurilisi üritusi; aitab kaasa valla arengukava elluviimisele.

Astu liikmeks!

MTÜ Ülenurme liikmeks saavad astuda kõik asjast huvitatud inimesed lihtkirjaliku avalduse alusel, mis tuleb saata emailile mty@ylenurme.eu ja tasuda liikmemaks 25.- EUR aastas MTÜ Ülenurme arveldusarvele EE241010220240982224 SEB pangas. Liikmemaksuga toetate MTÜ tegevuste elluviimist.

2015 Tegemised

  • client-logo
  • client-logo
  • client-logo
  • client-logo
  • client-logo